Miroslav Pavčír   František Pavčír   Patrik Špánik
         
Potravinárska 17, Nitra   Bizetová 18, Nitra   Vinodol
mob.: 0908 139 732   mob.: 0905 225 687   mob.: 0905 233 640
m@il: pavcir@gmail.com